Unicode használat a CCC3-ban

Dr. Vermes Mátyás

2006. május

Azt szeretném itt leírni, miért úgy van a unicode string használat a CCC3-ban, ahogy van, és hogyan kell választani a karakter és bináris string között.

Először a Pythonról írok, nem biztos, hogy mindent jól értek, ha így volna, javítsatok ki. A 2.4.x Python támogatja a unicode/UTF-8 kódolást. Próbáljuk ki ezt a Python programot:

#! /usr/bin/env python
# _*_ coding: UTF-8 _*_

a="öt szép szűzlány őrült írót nyúz"   # bytesorozat
u=u"öt szép szűzlány őrült írót nyúz"  # unicode string

print 
print a[0:1]
print a
print u[0:1]
print u

Ha lefuttatjuk a programot, ezt a kimenetet kapjuk:
?
 öt szép szűzlány őrült írót nyúz
ö 
öt szép szűzlány őrült írót nyúz

Az első '?' valójában egy érvénytelen UTF-8 kód, egy fél 'ö' betű! Ebből következtetek az alábbiakra: Az a változóban egy bytesorozat van, ami UTF-8 kódolással ábrázolja az "öt szép..." szöveget. Az u változóban egy (unicode) karaktersorozat van, ami ugyanazt a szöveget ábrázolja. Amikor a stringek első elemét vesszük, akkor az első esetben az első byteot a második esetben az első karaktert kapjuk. Mivel az 'ö' betű UTF-8 kódolásban 2 byteon tárolódik, azért kapjuk a fél 'ö' betűt, ami érvénytelen kód lévén '?' formában jelenik meg. Ugyanez a program CCC3-ban így néz ki:
function main()
local a:=a"öt szép szűzlány őrült írót nyúz" //bytesorozat
local u:="öt szép szűzlány őrült írót nyúz"  //unicode string
    ? left(a,1)
    ? a
    ? left(u,1)
    ? u

Itt nem a unicode stringet jelöljük u"..."-val, hanem fordítva, a bytesorozatot kell megkülönböztetni a"..."-val. Az eredmény egyébként ugyanaz. A Python és a CCC3 unicode támogatása közötti eltérés:

A Python a unicode-dal új területet nyit, de nem lép be erre az új területre. A programozóra bízza a unicode stringek bejelölését. A kompatibilitás szempontjából ez tökéletes megoldás, hiszen a régi programokat egyáltalán nem érinti. Szerintem azonban döntő hátrány, hogy nem segíti elő az UTF-8 kódolást. Ha pl. egy régi Python programot Latin-1-ről átkonvertálunk UTF-8-ra, szintaktikailag semmi sem változik, mégis elromlik a program, mert mint láttuk, megjelennek a félbevágott UTF-8 kódok. Az új programoknál a unicode stringek használatát kellene előnyben részesíteni, a Python megközelítésében mégis ezekhez kell többet írni, mindig jelölgetni kell az u"..." stringeket.

A CCC3-ban először én is hetekig a Python útján haladtam, de egyre kevésbé tetszett a dolog. Végül úgy döntöttem, hogy áttérek a radikálisabb megvalósításra: Nem csak létrehozom az új területet, hanem be is lépek rá, azaz a unicode string lesz a default. Ugyanez van a Jávában is. A string literálok unicode karaktersorozatot jelentenek, emellett használható a bytearray, amikor arra van szükség. Utólag biztos vagyok abban, hogy a Jáva/CCC3 megoldás a jobb, így vannak a helyükön a dolgok, bár elismerem, hogy ez csak egy szubjektív vélemény.

Még egy fontos kérdés van: Legyen-e feltétlen és automatikus konverzió a karaktersorozat és a bytesorozat között? A Pythonban van. Azt írják, hogy a két típus találkozásánál a bytesorozat automatikusan a "pontosabb" unicode sorozatra konvertálódik. Úgy gondolják, hogy a unicode 32-bites lévén "pontosabb", mint a 8-bites byte. Ez azonban egy melléfogás. Az UTF-8 kódolással információveszteség nélkül tárolható bármely unicode string, fordítva azonban nem. Ha egy png formátumú képet tartalmazó bytesorozatot unicode stringre konvertálunk, akkor kép elromlik! Tehát a unicode sorozat egyáltalán nem "pontosabb", mint a bytesorozat, hanem fordítva, de hasznosabb azt gondolni, hogy más. Ezért a CCC3-ban nincs feltétlen típuskonverzió.

A tapasztalat azt mutatja, hogy az a jó, ha a program a lehető legszélesebb körben unicode stringeket használ, és csak akkor tér át bytesorozatra, amikor tényleg bináris adatokkal dolgozik.

Amikor olvasunk egy fájlból, azt kell feltételeznünk, hogy byteokat kapunk. Még ha tudjuk is, hogy a fájl mit tartalmaz, a POSIX API byteok olvasásához ad eszközöket. Ezt a szituációt úgy jellemzem, hogy a kétféle típus találkozik, és az alkalmazásnak kell eldönteni, hogy legyen-e konverzió, vagy ne. Ilyen a CCC2-ben nem volt, tehát a CCC3 mindenképpen bonyolultabb lesz, sajnos.

Emlékeztetek rá, hogy a szabvány szerint az XML nem byteok sorozatából, hanem karakterek sorozatából áll. Amikor a programok XML dokumentumot cserélnek, akkor valahogy sorosítani kell a dokumentumot, azaz a karaktereket bytesorozatra kell konvertálni, ehhez valamilyen kódolás kell. Az XML szabvány az UTF-8-at jelöli ki default kódolásnak. Ahogy a CCC3 használja a unicode/UTF-8 kódolást, úgy minden magától a helyén van. A ccc3_jt könyvtár unicode string formájában dolgozik az XML szöveggel, majd közvetlenül küldés előtt az str2bin-nel UTF-8-ra konvertálja. A Jáva XML elemzője a DOM felépítésekor az UTF-8 kódolású dokumentumot unicodera konvertálja, a DOM-ból már unicode stringeket lehet kiolvasni. Hasonló a helyzet a fordított irányban. A ccc3_jt portolásához ezért lényegében semmit sem kellett csinálni.

A GTK mindig is UTF-8 kódolással dolgozott, azaz egy editbox szövegét UTF-8 kódolással kell beállítani, és úgy lehet megkapni. A CCC-GTK csatolóba be van építve, hogy paraméter átadás/átvételkor automatikusan végezze a unicode<->UTF-8 konverziót. A CCC3 program tehát kényelmesen dolgozhat a unicode stringekkel.

Vannak függvények, amik természetüknél fogva bináris adatokkal dolgoznak, pl. base64_encode, base64_decode, crypto_md5, crypto_sha1, crypto_rand_bytes, savescreen, stb..

És nyilván vannak kérdéses esetek, és talán ellentmondások is, amiket eddig nem vettem észre.Learn Hungarian in Budapest in Ulysses language school. Group and private courses on affordable prices.